Project

General

Profile

ReleaseNotes081302 » History » Version 1

Lynn Garren, 03/21/2019 02:27 PM

1 1 Lynn Garren
h1. LArSoft v08_13_02 Release Notes
2 1 Lynn Garren
3 1 Lynn Garren
{{>TOC}}
4 1 Lynn Garren
5 1 Lynn Garren
[[LArSoft_release_list|list of LArSoft releases]]
6 1 Lynn Garren
Download instructions for "larsoft v08_13_02":http://scisoft.fnal.gov/scisoft/bundles/larsoft/v08_13_02/larsoft-v08_13_02.html
7 1 Lynn Garren
Download instructions for "just larsoftobj v08_08_01":http://scisoft.fnal.gov/scisoft/bundles/larsoftobj/v08_08_01/larsoftobj-v08_08_01.html
8 1 Lynn Garren
9 1 Lynn Garren
h2. Purpose
10 1 Lynn Garren
11 1 Lynn Garren
* changes in develop
12 1 Lynn Garren
13 1 Lynn Garren
h2. New features
14 1 Lynn Garren
15 1 Lynn Garren
h2. Bug fixes
16 1 Lynn Garren
17 1 Lynn Garren
* cleanup of code and CMakeLists.txt 
18 1 Lynn Garren
19 1 Lynn Garren
h2. Updated dependencies
20 1 Lynn Garren
21 1 Lynn Garren
* marley v1_1_0
22 1 Lynn Garren
23 1 Lynn Garren
h1. Change List
24 1 Lynn Garren
25 1 Lynn Garren
h2. larsoft v08_13_02
26 1 Lynn Garren
27 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larsoft v08_13_02 for larsoft v08_13_02
28 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larbatch
29 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : product versions
30 1 Lynn Garren
31 1 Lynn Garren
h2. lareventdisplay v08_03_11
32 1 Lynn Garren
33 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : lareventdisplay v08_03_11 for larsoft v08_13_02
34 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : find headers
35 1 Lynn Garren
36 1 Lynn Garren
h2. larexamples v08_01_11
37 1 Lynn Garren
38 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larexamples v08_01_11 for larsoft v08_13_02
39 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : find headers
40 1 Lynn Garren
41 1 Lynn Garren
h2. larg4 v08_01_10
42 1 Lynn Garren
43 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : add larcorealg_Geometry
44 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larg4 v08_01_10 for larsoft v08_13_02
45 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : CMakeLists.txt improvements per Kyle
46 1 Lynn Garren
47 1 Lynn Garren
h2. larpandora v08_05_04
48 1 Lynn Garren
49 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larpandora v08_05_04 for larsoft v08_13_02
50 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : find headers
51 1 Lynn Garren
52 1 Lynn Garren
h2. larwirecell v08_03_03
53 1 Lynn Garren
54 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larwirecell v08_03_03 for larsoft v08_13_02
55 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : find headers
56 1 Lynn Garren
57 1 Lynn Garren
h2. larana v08_04_02
58 1 Lynn Garren
59 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larana v08_04_02 for larsoft v08_13_02
60 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : find headers
61 1 Lynn Garren
62 1 Lynn Garren
h2. larreco v08_10_03
63 1 Lynn Garren
64 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larreco v08_10_03 for larsoft v08_13_02
65 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : find headers
66 1 Lynn Garren
* 2019-03-18 Lynn Garren : larsoft v08_13_01
67 1 Lynn Garren
* 2019-03-16 Tingjun Yang : Fix lastTick.
68 1 Lynn Garren
69 1 Lynn Garren
h2. larsim v08_04_02
70 1 Lynn Garren
71 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larsim v08_04_02 for larsoft v08_13_02
72 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : marley v1_1_0
73 1 Lynn Garren
* 2019-03-19 Kyle Knoepfel : Restore Boost system library dependency.
74 1 Lynn Garren
* 2019-03-19 Kyle Knoepfel : Restore required libraries.
75 1 Lynn Garren
* 2019-03-08 Kyle Knoepfel : Many cleanups.
76 1 Lynn Garren
77 1 Lynn Garren
h2. larevt v08_02_06
78 1 Lynn Garren
79 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larevt v08_02_06 for larsoft v08_13_02
80 1 Lynn Garren
81 1 Lynn Garren
h2. lardata v08_03_07
82 1 Lynn Garren
83 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : lardata v08_03_07 for larsoft v08_13_02
84 1 Lynn Garren
* 2019-03-19 Kyle Knoepfel : Restore Boost system library dependency.
85 1 Lynn Garren
* 2019-03-19 Kyle Knoepfel : Restore required library dependencies.
86 1 Lynn Garren
* 2019-03-14 Kyle Knoepfel : Remove unnecessary link-time dependencies.
87 1 Lynn Garren
* 2019-03-14 Kyle Knoepfel : Remove unnecessary header dependencies.
88 1 Lynn Garren
89 1 Lynn Garren
h2. larcore v08_02_03
90 1 Lynn Garren
91 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larcore v08_02_03 for larsoft v08_13_02
92 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larcore v08_02_03 for larsoft v08_13_02
93 1 Lynn Garren
* 2019-03-19 Kyle Knoepfel : Restore required library dependencies.
94 1 Lynn Garren
* 2019-03-14 Kyle Knoepfel : Remove unnecessary link-time dependencies.
95 1 Lynn Garren
96 1 Lynn Garren
h2. larpandoracontent v03_14_05
97 1 Lynn Garren
98 1 Lynn Garren
99 1 Lynn Garren
100 1 Lynn Garren
h2. larsoftobj v08_08_01
101 1 Lynn Garren
102 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larsoftobj v08_08_01 for larsoft v08_13_02
103 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : product versions
104 1 Lynn Garren
105 1 Lynn Garren
h2. lardataobj v08_02_04
106 1 Lynn Garren
107 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : lardataobj v08_02_04 for larsoft v08_13_02
108 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : restore lardataobj_OpticalDetectorData pending further investigation
109 1 Lynn Garren
* 2019-03-14 Kyle Knoepfel : Remove unnecessary link-time dependencies.
110 1 Lynn Garren
* 2019-03-08 Kyle Knoepfel : Remove unsupported GCCXML preprocessor macros.
111 1 Lynn Garren
112 1 Lynn Garren
h2. lardataalg v08_04_03
113 1 Lynn Garren
114 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : lardataalg v08_04_03 for larsoft v08_13_02
115 1 Lynn Garren
* 2019-03-19 Kyle Knoepfel : Restore required library dependencies.
116 1 Lynn Garren
* 2019-03-14 Kyle Knoepfel : Remove unnecessary link-time dependencies.
117 1 Lynn Garren
118 1 Lynn Garren
h2. larcorealg v08_05_00
119 1 Lynn Garren
120 1 Lynn Garren
121 1 Lynn Garren
122 1 Lynn Garren
h2. larcoreobj v08_02_02
123 1 Lynn Garren
124 1 Lynn Garren
125 1 Lynn Garren
126 1 Lynn Garren
h2. larbatch v01_49_00
127 1 Lynn Garren
128 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Lynn Garren : larbatch v01_49_00 for larsoft v08_13_02
129 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Herbert Greenlee : Add concept of xml path via environment variable XMLPATH.
130 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Herbert Greenlee : Dump ups flavor after setting up ups.
131 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Herbert Greenlee : Completely remove setting of UPS_OVERRIDE environment variable.
132 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Herbert Greenlee : Add protection against using stage parameters in projects.
133 1 Lynn Garren
* 2019-03-20 Herbert Greenlee : Add docs.
134 1 Lynn Garren
* 2019-03-18 Herbert Greenlee : Merge branch 'develop' of ssh://cdcvs.fnal.gov/cvs/projects/larbatch into develop
135 1 Lynn Garren
* 2019-03-11 Herbert Greenlee : Remove unneeded UPS_OVERRIDE.
136 1 Lynn Garren
137 1 Lynn Garren
h2. larutils v1_23_13